Salmene 62:13

Salmene 62:13 N11BM

og at all miskunn, HERRE, tilhører deg. Du lønner hver og en etter det han har gjort.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del