Salmene 61:9

Salmene 61:9 N11BM

Så skal jeg alltid lovsynge ditt navn og daglig oppfylle mine løfter.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del