Salmene 55:8

Salmene 55:8 N11BM

Langt av gårde ville jeg flykte, i ørkenen ville jeg slå meg ned. Sela
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del