Salmene 5:4

Salmene 5:4 N11BM

HERRE, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del