Salmene 49:8

Salmene 49:8 N11BM

Ingen kan kjøpe fri en bror, ingen kan gi Gud løsepenger for ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del