Salmene 49:6

Salmene 49:6 N11BM

Hvorfor frykte i onde dager, når jeg omringes av svikeres ondskap?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del