Salmene 30:10

Salmene 30:10 N11BM

«Hva tjener det til at blodet renner, at jeg går i graven? Kan vel støvet prise deg? Kan det forkynne din troskap?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del