Salmene 28:6

Salmene 28:6 N11BM

Velsignet er HERREN, for han hører min bønn!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del