Salmene 28:2

Salmene 28:2 N11BM

Hør min bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter hendene mine mot Det aller helligste i ditt tempel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del