Salmene 23
N11BM

Salmene 23

23
1 # 1 Mos 48,15; Sal 34,10; 80,2; Jes 40,11; Joh 10,11ff En salme av David.
Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
2Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
3 # 31,4; 106,8 Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
4 # 23,4 i dødsskyggens dal kan også oversettes «i mørkeste dal». Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
5 # 92,11 Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
6 # 15,1+ Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål