Salmene 19:4

Salmene 19:4 N11BM

Det er ingen tale og ingen ord. Stemmene kan ikke høres.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del