Salmene 18:50

Salmene 18:50 N11BM

Derfor vil jeg prise deg blant folkene, HERRE, og lovsynge ditt navn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del