Salmene 144:4

Salmene 144:4 N11BM

Mennesket ligner et pust, våre dager er som en flyktende skygge.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del