Salmene 144:3

Salmene 144:3 N11BM

HERRE, hva er vel et menneske, siden du vil kjenne det, et menneskebarn, siden du tenker på det?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del