Salmene 144:15

Salmene 144:15 N11BM

Salig er det folket som har det slik, salig er det folket som har HERREN til Gud!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del