Salmene 144:14

Salmene 144:14 N11BM

Da blir kyrne våre fete. Ingen bryter ut, og ingen blir borte. Ingen klage høres på torgene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del