Salmene 142:2

Salmene 142:2 N11BM

Jeg roper høyt til HERREN. Jeg ber til HERREN om nåde.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del