Salmene 118:9

Salmene 118:9 N11BM

Det er bedre å søke tilflukt hos HERREN enn å stole på fyrster.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del