Salmene 118:23

Salmene 118:23 N11BM

Dette er HERRENS eget verk, underfullt er det i våre øyne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del