Salmene 118:12

Salmene 118:12 N11BM

De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tornekratt, i HERRENS navn slo jeg dem tilbake.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del