Salmene 112:6

Salmene 112:6 N11BM

Han skal aldri i evighet vakle, Lamed ל den rettferdige blir alltid husket. Mem מ
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del