Salmene 112:5

Salmene 112:5 N11BM

Det går godt med den som villig gir lån, Jod י den som skjøtter sine saker rett. Kaf כ
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del