Salmene 112:2

Salmene 112:2 N11BM

Hans ætt blir mektig i landet, Dalet ד den rettskafne slekt blir velsignet. He ה
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del