Salmene 111:9

Salmene 111:9 N11BM

Han ga folket frihet Tsade צ og fastsatte sin pakt for evig. Qof ק Navnet hans er hellig, det vekker frykt. Resj ר
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del