Salmene 111:1

Salmene 111:1 N11BM

Halleluja! Alef א Jeg vil takke HERREN av hele mitt hjerte Bet ב i de rettskafnes råd og forsamling. Gimel ג
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del