Salmene 110:5

Salmene 110:5 N11BM

Herren er ved din høyre hånd, han knuser konger på sin vredes dag.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del