Salmene 110:4

Salmene 110:4 N11BM

HERREN har sverget og angrer det ikke: «Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del