Salmene 110:3

Salmene 110:3 N11BM

Folket ditt møter villig fram den dagen du viser din kraft. Din ungdoms dugg kommer til deg i hellig prakt, fra morgenrødens fang.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del