Salmene 110:2

Salmene 110:2 N11BM

Fra Sion rekker HERREN ut ditt mektige septer. Du skal herske blant dine fiender!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del