Salmene 103:19

Salmene 103:19 N11BM

HERREN har reist sin trone i himmelen, han rår som konge over alt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 103:19