Salmene 102:28

Salmene 102:28 N11BM

Men du er den samme, dine år tar aldri slutt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del