Salmene 102:23

Salmene 102:23 N11BM

når folk og riker samler seg for å tjene HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del