Salmene 102:16

Salmene 102:16 N11BM

Folkeslag skal frykte HERRENS navn, alle jordens konger din herlighet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del