Salmene 101:8

Salmene 101:8 N11BM

Hver morgen gjør jeg ende på de urettferdige i landet. Alle som gjør urett, utrydder jeg fra HERRENS by.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del