Salmene 101:2

Salmene 101:2 N11BM

Jeg vil lære meg den fullkomne veien. Når vil du komme til meg? Med helt hjerte vil jeg vandre i mitt hus.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del