Salmene 1:5

Salmene 1:5 N11BM

Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del