Ordspråkene 14:5

Ordspråkene 14:5 N11BM

Et troverdig vitne lyver ikke, men falske vitner farer med løgn.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del