Ordspråkene 14:24

Ordspråkene 14:24 N11BM

Rikdom er de vises krone, dårenes dumhet er og blir dumhet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del