Ordspråkene 14:19

Ordspråkene 14:19 N11BM

De onde må bøye seg for de gode og de urettferdige ved de rettferdiges porter.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del