Ordspråkene 12:21

Ordspråkene 12:21 N11BM

Den rettferdige skal ikke rammes av noe ondt, de urettferdige får ulykke i fullt mål.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del