4. Mosebok 28:4

4. Mosebok 28:4 N11BM

Det ene lammet skal du ofre om morgenen, det andre skal du ofre i skumringen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del