4. Mosebok 28:29

4. Mosebok 28:29 N11BM

og en tiendedels efa for hvert av de sju lammene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del