4. Mosebok 28:16

4. Mosebok 28:16 N11BM

Den fjortende dagen i den første måneden er det påske for HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del