4. Mosebok 27:2

4. Mosebok 27:2 N11BM

De stilte seg opp foran Moses og presten Elasar og lederne og hele menigheten ved åpningen til telthelligdommen og sa
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del