4. Mosebok 16:25

4. Mosebok 16:25 N11BM

Moses reiste seg og gikk bort til Datan og Abiram, og Israels eldste fulgte ham.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del