4. Mosebok 1:10

4. Mosebok 1:10 N11BM

fra Josefs sønner, fra Efraim: Elisjama, sønn av Ammihud, og fra Manasse: Gamliel, sønn av Pedasur
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del