Lukas 24
N11BM
24
Jesus står opp
(Matt 28,1–10; Mark 16,1–11; Joh 20,1–10)
1Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2Da så de at steinen var rullet fra graven. 3Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4#Apg 1,10 De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? 6Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: 7#Hos 6,2; Matt 16,21+; Luk 9,22.44; 18,31ff#24,7 den tredje dagen >9,22. ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’» 8#Joh 2,22 Da husket de hans ord. 9Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. 10#8,2f Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene. 11Men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. 12Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt.
Jesus viser seg for Emmaus-vandrerne
(Mark 16,12–13)
13 # 24,13 Emmaus ca. 11 km fra Jerusalem. Lokaliseringen er usikker. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14og de snakket om alt det som var skjedd. 15Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19#Matt 16,14; 21,11.46; Mark 6,15; Luk 7,16; Joh 4,19; 9,17 «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21#1,68; 2,38; Apg 1,6#24,21 befri Israel >2,38. tredje dagen >9,22. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»
25Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27#5 Mos 18,15; Sal 22; Jes 53; Apg 17,3; 1 Pet 1,11 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.
28De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30#22,19#24,30 takkebønnen >22,17. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 33Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, 34#24,34 har vist seg for Simon Noen nærmere beskrivelse finnes ikke i NT. Jf. 1 Kor 15,3–7. og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 35Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.
Jesus viser seg for disiplene
(Matt 28,9–10; Mark 16,14; Joh 20,19–20)
36Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 37#Matt 14,26 De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. 38Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? 39Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.» 40#24,40 Dermed … føttene sine Verset mangler i noen eldre håndskrifter. {{Dermed viste han dem hendene og føttene sine.}} 41#24,26; Joh 21,5.10 Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?» 42#24,42 et … fisk Noen håndskrifter fortsetter: «og et stykke honningkake». De ga ham et stykke stekt fisk, 43og han tok det og spiste mens de så på.
Oppdrag og avskjed
(Matt 28,16–20; Mark 16,15–19; Joh 20,21–23)
44 # 24,6f+.27+ # 24,44 Moseloven … Salmene gjenspeiler den vanlige tredelingen av =Skriften. Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46#Jes 53; Hos 6,2; Matt 12,40; 16,21+#24,46 tredje dag >9,22. og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47#Apg 1,8; 2,38+ og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48#Matt 28,19; Joh 15,27; Apg 1,8; 2,32; 3,15; 5,32; 10,39 Dere er vitner om dette. 49#Joh 14,16; 15,26; 16,7; Apg 1,4f; 2,1ff Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»
50 # 24,50 ut mot Betania Veien fra Jerusalem til Betania gikk over Oljeberget, som ifølge Apg 1,12 er stedet for Kristi himmelfart. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51#Apg 1,9 Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52#Joh 14,28; 16,22; Apg 1,12 De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål