Lukas 12

12
Bekjennelse uten frykt
(Matt 10,26–33; 12,32; 10,19–20)
1 # Matt 16,6.12 # 12,1 surdeig >13,21. Imens hadde folk samlet seg i tusentall, så de holdt på å tråkke hverandre ned. Jesus vendte seg først til disiplene sine og sa:
«Ta dere i vare for fariseernes surdeig, hykleriet deres! 2#Jer 1,8; Mark 4,22; Luk 8,17 Ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 3Derfor skal alt dere har sagt i mørket, bli hørt i lyset, og det dere har hvisket i enrom, skal bli ropt ut fra takene.
4 # 1 Pet 3,14 Til dere, mine venner, sier jeg: Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. 5#Hebr 10,31#12,5 helvete endetidens straffested. =helvete. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte! 6Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. 7#12,24; 21,18 Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.
8Jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. 9#Mark 8,38; Luk 9,26; 2 Tim 2,12; 1 Joh 2,23 Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. 10#Matt 12,31f; Hebr 6,4ff; 10,26; 1 Joh 5,16 Og hver den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som spotter Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse. 11#21,14f Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si. 12#Joh 14,26 For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies.»
Lignelsen om den rike bonden
13En i mengden sa til ham: «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» 14Men Jesus svarte: «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» 15#1 Tim 6,9f Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»
16Så fortalte han dem en lignelse:
«Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, 17og han tenkte med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. 18Jo, dette vil jeg gjøre: Jeg river ned låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. 19Så skal jeg si til meg selv: Nå har du mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel, spis, drikk og vær glad!’ 20#Job 27,8; Jer 17,11 Men Gud sa til ham: ‘Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?’
21Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud.»
Vær ikke bekymret
(Matt 6,25–33.20–21)
22 # Fil 4,6 Han sa til disiplene:
«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. 23Livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne. 24#12,7 Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene! 25Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? 26Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? 27#1 Kong 10 Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 28Når Gud kler gresset så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 29Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og drikke, og vær ikke engstelige! 30Alt dette er jo hedningene i verden opptatt av, men dere har en Far som vet at dere trenger dette. 31#1 Kong 3,11ff; Sal 37,25; Matt 19,29; Luk 10,42; Kol 3,1 Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. 32#12,29 Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.
33 # Ordsp 23,4; Matt 6,19; 18,22; 1 Tim 6,9 # 12,33 gaver … fattige >11,41. Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger. 34For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.
Vær forberedt når Menneskesønnen kommer
(Matt 24,43–51)
35 # Matt 25,1.7; Luk 17,8; Ef 6,14; 1 Pet 1,13 # 12,35 Spenn … livet Den vide og side kjortelen måtte festes opp i beltet når man skulle arbeide. Jf. 2 Mos 12,11. Spenn beltet om livet og hold lampene tent! 36Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37#Joh 13,4f Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. 38#12,38 i andre … nattevakt Natten ble inndelt i fire nattevakter: kveld, midnatt, hanegal og morgen. =tidsregning. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt.
39 # 1 Tess 5,2ff; 2 Pet 3,10; Åp 3,3; 16,15 Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. 40#21,34ff Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
41Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» 42#1 Kor 4,2 Herren svarte:
«Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? 43Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 44#Matt 25,21 Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. 45Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. 46Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. 47#Jak 4,17 En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. 48Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.
Ikke fred, men strid
(Matt 10,34–36)
49Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50#Mark 10,38; 14,36; Luk 12,50; Joh 18,11 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre, 53#Mi 7,6 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.»
Å tyde tiden
(Matt 16,2–3; 5,25–26)
54Til folkemengden sa han:
«Når dere ser at det skyer til i vest, sier dere straks: ‘Nå kommer det regn’, og slik blir det. 55Og når dere merker at det blåser fra sør, sier dere: ‘Nå blir det varmt’, og det blir slik. 56Hyklere! Jordens og himmelens utseende forstår dere å tyde. Hvorfor forstår dere ikke da å tyde denne tiden?
57Og hvorfor dømmer dere ikke ut fra dere selv om hva som er rett? 58Når du går til øvrigheten med din motpart, skal du gjøre hva du kan for å komme overens med ham mens dere ennå er på veien. Ellers trekker han deg for dommeren, dommeren overgir deg til innkreveren, og innkreveren kaster deg i fengsel. 59Jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.»

Markert nå:

Lukas 12: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring