3. Mosebok 24:5

3. Mosebok 24:5 N11BM

Så skal du ta fint mel og bake tolv runde kaker. I hver kake skal det være to tiendedeler av et mål.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del