Klagesangene 3:58

Klagesangene 3:58 N11BM

Herre, du har ført min sak, du har løst ut mitt liv.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del